اتاق خبر

شهریور 27, 1396

بازدید معاون غذا و داروی افغانستان از کارخانجات داروپخش

 

اقاي دكتر نور شاه كامه وال، رئيس اداره تنظيمي ادويه افغانستان (معاون غذا و داروي افغانستان) از كارخانجات داروپخش دیدار و در جلسه ای با حضور آقای دکتر پیرصالحی ، مدیرعامل کارخانجات داروپخش در خصوص صادرات دارو به افغانستان مذاکره کردند .

شهریور 27, 1396

بازدید معاون غذا و داروی افغانستان از کارخانجات داروپخش

اقاي دكتر نور شاه كامه وال، رئيس اداره تنظيمي ادويه افغانستان (معاون غذا و داروي افغانستان) از كارخانجات داروپخش دیدار و در جلسه ای با حضور آقای دکتر پیرصالحی ، مدیرعامل کارخانجات داروپخش در خصوص صادرات دارو به افغانستان مذاکره کردند .
ارديبهشت 26, 1396

محلول تزریقی مگلومین کامپاند 60 از سازمان غذا و دارو پروانه ثبت دریافت کرد .

سازمان غذا و دارو با ثبت محصول " محلول تزریقی مگلومین کامپاند 60 "موافقت نمود و پروانه ثبت آن صادر شد .
ارديبهشت 26, 1396

بازدید داروپخش ازخط تولید کارخانه داروسازی سبحان دارو - رشت

تیم فنی و تیم تولید شرکت کارخانجات داروپخش از کارخانه سبحان دارو و بخش های تولیدی این شرکت دیدن کردند .
ارديبهشت 26, 1396

حضور داروپخش در سی و سومین کنگره رادیولوژی

.شرکت کارخانجات داروپخش در سی و سومین کنگره رادیولوژی حضور فعال داشت . در این کنگره داروهای حاجب رادیولوژی تولید داروپخش که برای اولین بار در ایران تولید میشود استقبال چشمگیری شد